Etusivu

KIRJAUDU

NUORILLE

Mahtava tapa löytää töitä!
LUE LISÄÄ

TYÖN-ANTAJALLE

Löydä apua duuniin!
LUE LISÄÄ

KÄYTTÖEHDOT

kehatyo.fi-palvelun omistaja on Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistys (jäljempänä palveluntarjoaja). Lisätietoa yhdistyksestä löytyy osoitteesta mynamaki-nousiainen.4h.fi

Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistyksellä on oikeus päivittää näitä käyttöehtoja ja muuttaa sivuston sisältöä ilman ilmoitusta. Näihin ehtoihin ja sivuston käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Palvelun käyttäjän vastuut ja oikeudet

 • Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksen tai salasanan huolimattomasta käytöstä tai säilytyksestä johtuvista virheistä tai väärinkäytöksistä.
 • Käyttäjä on vastuussa palvelussa toimittamansa aineiston todenmukaisuudesta ja asianmukaisuudesta sekä siitä ettei aineisto loukkaa hyvää tapaa, lakia (mm. syrjinnän tai sukupuolen perusteella) tai viranomaisten määräyksiä.
 • Käyttäjä vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista käyttökustannuksista, esim. Internet-verkon käyttömaksuista ja mahdollisista puhelumaksuista.

Palveluntarjoajan vastuut ja oikeudet

 • Palveluntarjoaja vastaa siitä, että verkkopalveluun liittyvässä tiedonsiirrossa käytetyt salaus- ja suojausmenettelyt ovat asianmukaiset.
 • Palveluntarjoaja pyrkii pitämään palvelun käytettävissä ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä, mutta ei voi vastata järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu, jos se on välttämätöntä esim. palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa palvelun sisältöä.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa selkeästi käyttöehtojen vastainen tai häiriötilanteita synnyttävä työpaikkailmoitus. Palveluntarjoajalla on myös oikeus häiriötilanteessa asettaa väliaikainen palvelun käytön esto. Käyttäjää kuultuaan palveluntarjoajalla on tarvittaessa oikeus poistaa palvelun käyttöoikeus joko kokonaan tai määrätyksi ajaksi.
 • Palveluntarjoaja vastaa siitä, että palvelun kautta lähetetyt työpaikkailmoitukset ja työnhakuilmoitukset hoidetaan sovitulla tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus täydentää puutteelliset tiedot tai poistaa yksittäinen ilmoitus.
 • Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta palveluun.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Nämä käyttöehdot ovat voimassa 25.5.2018 alkaen toistaiseksi.

Turvallisuus

Yhteys katkeaa ja tallentamattomat tiedot häviävät, jos samalla sivulla viivytään yli 60 minuuttia. Aika alkaa alusta sivua vaihdettaessa.

Käyttämällä Kirjaudu ulos -painiketta katkaiset suojatun yhteyden. Tyhjennä selaimen välimuisti ja sulje kaikki selainikkunat. Selainohjelmat käyttävät välimuistia nopeuttaakseen kerran ladattujen sivujen uudelleen esittämistä (cookies). Selainohjelma tallentaa käyttämäsi sivut koneen välimuistiin, josta ne löytyvät esimerkiksi selaimen back-painikkeen avulla, kun joku toinen käyttää samaa konetta.

Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistys ei vastaa tietoliikenneyhteyksien saatavuudesta, suorituskyvystä tai toimivuudesta. Palvelun käytettävyydessä olla ennalta ilmoittamattomia katkoja.